สั่งซื้อนิตยสารHobby Japan Thailand ย้อนหลังได้ที่นี่!! .

เนื่องจากHobby Japan Thailand ฉบับที่ 60  ออกวางจำหน่ายในเดือน สิงหาคม 2560  เป็นฉบับสุดท้ายแล้ว

ทาง kudson.com  เลยนำฉบับที่ผ่านๆ มาขาย เผื่อมีท่านผู้ใดอยากเก็บสะสมไว้

สั่งซื้อนิตยสารHobby Japan Thailand ย้อนหลังได้ที่นี่!! .http://kudson.com/sch.php?search=hobbyjapan

กระเป๋าเป้ 12 นิ้ว (แบบเพิ่มแลกรางวัล citibank rewards )

กระเป๋าเป้ 12 นิ้ว (แบบเพิ่มแลกรางวัล citibank rewards )

ลายอุลตร้าแมน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายมาส์คไรเดอร์เดนโอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายบาคุกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายพริตตี้เคียว

 

 

 

Rewards Citibank 2012

สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ citibank credit card member  คลิกแลกรางวัล rewards จาก kudson.com  ได้ที่

https://www.citibank.co.th/THGCB/ICARD/rewhom/entry.do

หรือโทร  1588

รถแข่งตราเพชร

รถแข่งตราเพชร
• โครงรถใหม่ 4 แบบ เพลาล้ออิสระซ้ายขวา แกนล้อหลังอิสระ ทำงานแทนโช๊คอัพ
• ขนาด 15x7x3 ซม.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
บ. คัดสรรดอทคอม จก. โทร.0-2726-9686-7


รหัสสินค้า 37129
คะแนนสะสม 4,400
คะแนนสะสม  1,900 + THB 250.00

 

 

กระเป๋าเป้ 16 นิ้ว ลายอุลตร้าแมนเมบิอุส

ตอนนี้ ลายอุลตร้าแมนสินค้าหมด สามารถ เลือกเปลี่ยนเป็นลายบาุคุกัน

 

 

 

หรือ ลายพริตตี้เคียว  แทน

 

กระเป๋าเป้ 16 นิ้ว
• กระเป๋าเป้ขนาด 16นิ้ว เนื้อผ้าวัสดุไนลอน 600D  มีช่องใส่สิ่งของได้หลายช่อง
• ช่องตาข่ายด้านข้างกระเป๋าสำหรับใส่สิ่งของหรือขวดน้ำ
• ด้านหน้ามีกระเป๋าซิบรูดช่องใหญ่สำหรับใส่สิ่งของ

รหัสสินค้า 37130
คะแนนสะสม 5,000
คะแนนสะสม  2,200 + THB 280.00

รางวัลแด่สมาชิกขาประจำคัดสรร

ในเดือนมีนาคม 2555 นี้ เป็นวาระครบรอบ 12 ปีของบริษัทคัดสรรดอทคอม จก.  จากวันแรกเริ่ม จนถึงวันนี้ มีสมาชิก มาช่วยอุดหนุน  ติ ชม ในบริการมาตลอดระยะเวลา  บางท่านก็เป็นขาประจำกันมา จากสถิติที่เราบันทึกไว้สูงสุด ก็ประมาณ 300 orders ได้

เพื่อขอบคุณท่านสมาชิกเป็น 10 เท่าของจำนวนเวลา  คัดสรร เลยได้คัดสรร สมาชิก 120 ท่าน ที่ได้สั่งซื้อสินค้ามากตามลำดับ และจะส่งของที่ระลึก ที่เป็นสินค้ายอดฮิตตลอดกาล  คือโมเดลกันดั้มให้  โดยมีกติกาว่าให้สมาชิก ตามรายชื่อข้างล่างนี้  ไปแจ้งขอรับของทีระลึก โดยที่ก่อนจะแจ้ง ช่วย login สมาชิก ไปเช็คข้อมูลที่อยู่ ที่จัดส่ง ว่าถูกต้องเรียบร้อยดีแล้ว และมาใส่ในช่องความเห็น ( comment) ของ เฟสบุ๊ค (facebook)  http://facebook.com/kudson ว่าสมาชิกหมายเลข xxxxx ที่อยู่ถูกต้อง   เพื่อที่คัดสรรจะได้จัดส่งของให้ต่อ

รูปของที่ระลึก

คัดสรรดอทคอม จะรับแจ้ง ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 นะคะ  หลังจากนั้น จะถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการรับของที่ระลึก

79625 bobby 62023 ปัณณทัต ตรีเกษม
75729 กณวัฒน์ โสรัสสะ 79788 ปิยะดา ภูษิตกิตติคุณ
77416 กมลศักดิ์ เตชประทักษ์ 85327 พงศธร ลีสัมพันธ์
71135 กรธวัช ธีรคุปต์ 80634 พงศ์อธิป นิลโกสิตย์
69974 กรวิก อินทรกำแหง 81093 พงษ์เดช ไกรศรีภพ
85231 กฤษฎา รัตนนิตย์ 71844 พลาวิต วรรณพฤกษ์
86758 ก้องโชค โตวตระกูล 80834 พัชนี กุลสวัสดินันท์ (อ้อย)
87990 กาญจนา 69976 พิฆเนศ ยอดขำ
70824 กาญนฑีป์ จตุรพิพิธพรชัย 60673 พิศลย์ โอฬารไพโรจน์
89822 กานต์ สุขสานต์ 89493 พิศิษฐ์ วินุราช
87579 กิตติเชษฐ์ เลาหะวงศ์เกษม 87777 พิสิษฐ์ แม้นพงศ์อมร
74880 กิตติธร อุทิศอุทัยวรรณ 88855 พุทธิพงษ์ กสิณพุฒิพงศ์
66862 กีรติ อารยวัฒน์ 82855 พูนลาภ ป้อมเป็ง
76369 ขวัญจายงฐ์ ญาณจสกัลป์ 72697 ภาณุ ศรีอรุณ
72527 คีรี ปัทมสิริวัฒน์ 82784 ภูมิพัฒน์ งามปลั่ง
90719 จักรี ดีสูงเนิน 84079 ภูริชา สายโยธา
74701 จันทิมา ปานเจริญศักดิ์ 86244 ภูษิต ตรีสง่า
86805 จิรพงษ์ มณีสิริกาญจนา 80566 ยุตภูมิ บุญส่งประเสริฐ
73005 จิรศักดิ์ หงษ์สินสี 86055 ระวีวรรณ สายวรรณะ
88296 จุมพล กาญจนโรจน์ 91820 ลือชา ไกรศรีภพ
91663 จุลรดิช ประเสริฐเจริญสุข 65645 วงศกร ตั้งทรงจิตร
70532 เฉลิมพล ญาณโภชน์ 74489 วริศรา วรเศรษฐศักดิ์
69508 ชยพร พบจินดา 75050 วรุณ นิลศิริ
70064 ชลาศรัย ศิริประเสริฐ 21054 วิทิต ตงศิริ
91874 ชลิดา วรเชษฐบัญชา 66741 วิโรจน์ วิจักขณ์ศิลป์
89540 ชวลิต ฮะกีมี 83483 วีรพงษ์ อันทะเกต
72928 ชวาล พรมชัย 76050 วีรยุทธ เชื้อแก้ว
77643 ชานน ชิ้นประเสริฐ 77716 วีรศักดิ์ โรจน์รัตนชัย
79140 ชานนท์ สินสมบูรณ์ชัย 72533 วีระศักดิ์ อุดมสิน
90033 ฐิตินันท์ นิติกุลเกยูร 75659 ศรัณย์ ประเสริฐโยธิน
69142 ณฐพร เลิศวิทยาวิวัฒน์ 62468 ศราวุฒิ เมธาขจรกุล
83883 ณัฐกิตติ์ โชติวิเศษอนันต์ 87830 ศรุต รุจิรไพบูลย์
71532 ณัฐวุฒิ โฆษิตชัยวัฒน์ 82393 ศุภกร พานิชย์วิลัย
87898 ณัฐิยา เตชะบุณยรัตน์ 58246 สรวิชญ์ สิงห์พลกุล
73338 ดุจฤดี เกียรติโพธา 72416 สหวัฏ สิริพรไพฑูรย์
86728 เดชาวัต แสงเรือง 73686 สัชฌกร อุ่นมาก
92910 ตรีเทพ นพคุณ 88962 สัณหภูมิ ใบตระกูล
79988 เตชวัต บุญประคอง 74697 สันติ บุญชูช่วย
81707 ทรงชัย แซ่ตั้ง 67334 สันติพงษ์ สว่างเลื่อง
75339 ทรงสิทธิ์ ประสิทธิ์เวชศักดิ์ 85317 สาริน จวงมุทิตา
67074 ทศรัตน์ รังษีสุทธิรัตน์ 81386 สุชยินท์ หิริสัจจะ
70905 ธนบูลย์ ทองแตง 94251 สุตทวี บัวขวัญ
73492 ธนรัตน์ ผจวบโชค 64577 สุนิสา พงศ์นิพัทธ
92449 ธนวัฒน์ ชินประพินพร 66635 สุพัฒน์ โสภณวิวัฒน์กุล
70783 ธนวัฒน์ อัศวภัทรภูติ 91985 สุภกิจ บริบูรณ์โภคา
80211 ธนาภัทร บุญเสริม 74638 สุรชาติ บูรณอรรถชัย
86020 ธนุส ผลไสว 90660 สุรางค์ โตโฉมงาม
84313 ธัชพล เดชอนันต์ 69092 เสริมสิน สุขโหตุ
85657 ธัญสิทธิ์ จันทร์น้อย 91999 หริณัฐ ก่อเกียรติพิทักษ์
71714 ธีรพล ม่วงประเสริฐ 86324 อดุลย์ พึ่งรัตนา
73348 นนท์ปวิธ สีคำ 86900 อนุวัฒน์ ยุทธศุภากร
35478 นนทัช เกษมพิทักษ์พงค์ 89694 อภิโชค ศิริพิทยา
64276 นพพร เนตรกระจ่าง 69290 อรรถพล แซ่ตั้น
74919 นวพล เกตุชาติ 76770 อรวรรณ เกศแก้วกมล
86996 น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ 74418 อัครพงศ์ ลิมป์สัมฤทธิ์
70980 บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข 75806 อัครินทร์ บุญเกิด
93087 บุ๋ม บ.โตโยต้า ระนอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จก. 89830 อังคาร จึงถาวรทรัพย์
69084 บุศรา กฤษณชาญดี 87612 อัยยรัช อัครวิกรานต์
74382 ปรก เจิมงามพริ้ง 81654 อุดมพร บางท่าไม้
86987 ปรินท์ บุมี 90929 เอกพจน์ พลศักดิ์ศรี

citibank reward catalogue 2011 – 2012( กพ.54 – มีค.55)

kudson.com ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมแลกของรางวัล
จากซิตี้แบงค์ในระหว่าง กพ.54 – มีค.55
citibank rewards
บัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงค์ แลกของรางวัล ในหมวด KIDS
https://www.citibank.co.th/THGCB/ICARD/rewcat/searchCatalogue.do
ช่องทางง่ายๆ ในการแลกของกำนัล
1. เว็บ www.citirewards.com
2. ทางโทรศัพท์ citiphone banking 1588

รถแข่งตราเพชร AULDEY : HONDA CIVIC
รหัสสินค้า 36169

honda civic rccar model
รายละเอียด
รถวิทยุบังคับรีโมทคอนโทรล สเกล : 1:28
ฟังก์ชั่น : ระยะบังคับ : 12 เมตร
ระบบคำสั่ง : เดินหน้า, ถอยหลัง, เลี้ยวซ้าย, เลี้ยวขวา และหยุดอัตโนมัติ
คลื่นความถี่ : 27MHz, 35MHz, 40MHz, 49MHz,
ความเร็ว : 7 เมตรต่อวินาที
ขนาด 15 x 5 x 5 cm.ใช้ถ่าน AA 4 ก้อน (2 ก้อนที่ตัวรถ และ 2 ก้อนที่รีโมท)
คะแนนสะสม 8,000 จำนวน
คะแนนสะสม 3,600 + THB 440.00

รถแข่งเพชร : แฟลชแดชดริฟท์สายฟ้า Auldey Drift Series

drifted rccar

รหัสสินค้า 36170

คะแนนสะสม 9,900 จำนวน
คะแนนสะสม 4,500 + THB 540.00
remote control car drifted rccar
รายละเอียด
รถวิทยุบังคับรีโมทคอนโทรล สเกล : 1:24
ฟังก์ชั่น : ระยะบังคับ : 15 เมตร
ระบบคำสั่ง : เดินหน้า, ถอยหลัง, เลี้ยวซ้าย, เลี้ยวขวา และหยุดอัตโนมัติ
คลื่นความถี่ : 27MHz,40MHz
ความเร็ว : 9 เมตรต่อวินาที ขนาด 16 x 7.5 x 5 cm.
ใช้ถ่าน AA 6 ก้อน (4 ก้อนที่ตัวรถ และ 2 ก้อนที่รีโมท)

หุ่นโมเดล อุลตร้าแมน เมบิอุส
รหัสสินค้า 36171
ultraman mebius model

รายละเอียด
คะแนนสะสม 3,700 จำนวน
คะแนนสะสม 1,700 + THB 200.00
อุลตร้าแมนเมบิอุส TV SERIES ภาคล่าสุด สร้างล่าสุดฉลอง ครบรอบ 40 ปี อุลตร้าแมน จากประเทศญี่ปุ่น สูง 6 นิ้ว สินค้าคุณภาพจาก BANDAI

เกมส์สอนภาษา อุลตร้าแมน Learning English Game
รหัสสินค้า 36172

รายละเอียด

คะแนนสะสม 3,200 จำนวน
คะแนนสะสม 1,400 + THB 180.00
เกมส์สอนภาษา ภาษาอังกฤษ
มี 7 โหมด โหมดอักษร,โหมดคำศัพท์,โหมดเพลง,โหมดสะกดคำ,โหมดถามตอบ,โหมดร้องเพลง,โหมดการคำนวน
สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
ใช้แบตเตอรี่ AA 1.5V จำนวน 3 ก้อน
reward ultraman

ultraman english dictionary

สุขสันต์วันเกิดนะ โดราเอม่อน (3 กันยายน )

เพื่อระลึกถึงวันเกิดของโดราเอม่อน เรามารู้จักผู้ที่ให้กำเนิดโดราเอม่อนตัวจริงกันซะหน่อยน่าจะดี โดราเอม่อน เป็นผลงานสร้างของ 2 นักเขียน ซึ่งใช้นามปากกาที่เราคุ้นกันดีนั่นก็คือ ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ นั่นเอง ซึ่งผมคิดว่า คงมีเพียงน้อยคนจะได้เคยเห็นหน้าค่าตาของนักเขียนทั้ง 2 ท่านนี้ ก็เลยเอารูปมาให้ดูก่อนเลยนะครับ

2 นักเขียน

โดยคุณลุงที่สวมหมวกนั่นก็คือ คุณ ฟูจิโมโตะ ฮิโรชิ (ในภายหลังใช้นามปากกาว่า ฟูจิโกะ F ฟูจิโอะ) ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดตัวจริงของโดราเอม่อนที่ครองใจเรามานานนี่เองล่ะครับ ส่วนคุณลุงที่สวมแว่น ก็คือ คู่หูของคุณฮิโรชิ ชื่อ อาบิโกะ โมโตโอะ(ภาย หลังใช้นามปากกาว่า ฟูจิโกะ A ฟูจิโอะ) ผุ้ให้กำเนิดตัวละครที่ดังไม่แพ้กันอย่าง นินจา ฮัตโตริ ครับ ซึ่งในสมัยแรกนั้นทั้ง 2 ท่านจะช่วยกันเขียนการ์ตูนทุกเรื่องด้วยกันมาตลอด ซึ่งไม่ได้จับคู่แบบเรื่องและภาพเหมือนในสมัยนี้นะครับ แต่เป็นงานจำพวกแบ่งกันเขียนมากกว่า เพราะในสมัยแรกๆ ลายเส้นของทั้งคู่จะไม่หนีกันมาก แต่พอหลังๆสไตล์ของทั้งคู่ชัดเจนกัน ต้องแยกกันเขียน แต่ทั้งคู่ก็ยังทำงานร่วมกันภายใต้ชื่อ ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ มาโดยตลอด ซึ่งผลงานที่ท่านต่างคนต่างทำก็มากมายจนต้องขอไปเขียนในคราวต่อๆไปล่ะครับ เพราะครั้งนี้เราจะมาพูดถึงโดราเอม่อนกันนี่นะ….

โดราเอม่อน นั้นถือกำเนิดครั้งแรกในปี 1969 โดยเริ่มจากเป็นหนังสือการ์ตูนก่อนที่จะมาเป็นการ์ตูนทางโทรทัศน์ที่เราได้ ดูกันทุกวันนี้ โดยมีพล็อตเรื่องว่า มีผู้มาจากอนาคต(โดราเอม่อน)มาช่วยเหลือเด็กชายคนนึง(โนบิตะ) ให้มีอนาคตดีขึ้น ว่ากันง่ายๆว่า มาเปลี่ยนแปลงอดีตของครอบครัวโนบิที่มีบรรพบุรุษไม่เอาไหน (อย่างโนบิตะ) ให้ดีขึ้น เผื่อๆว่า การเปลี่ยนแปลงของโดราเอม่อนจะช่วยเปลี่ยนให้อนาคตสดใสขึ้นนั่นเอง….ซึ่ง หลายๆท่านอาจจะนึกไม่ถึงว่า นี่ก็เป็นนิยายวิทยาศาสตร์อีกเรื่องนึงที่แฝงตัวมากับการ์ตูน

ที่น่ารัก อ่านง่าย เรื่องนี้….โดยมีตัวละครหลักๆอยู่ 5 คน ก็คือ

1.โดราเอม่อน

หุ่นยนต์แมวจากศตวรรษที่ 22 มีไทม์ แมชชีน (ยานข้ามเวลา) ที่ใช้เดินทางข้ามเวลาไปมาระหว่างอดีตกับโลกในศตวรรษที่ 22 ได้ นอกจากนี้ยังมีกระเป๋ามิติที่ 4 ซึ่งเป็นช่องทางหยิบของวิเศษมาสร้างความสนุกให้เราๆท่านๆนั่นเอง แต่แม้ว่าจะเป็นแมวแต่ก็กลัวหนูที่สุด เพราะเคยโดนหนูยนต์กัดหูจนแหว่งมาก่อน

2. โนบิ โนบิตะ

เด็กประถมไม่เอาไหนที่สุดในญี่ปุ่น ผุ้ที่โดราเอม่อนต้องมากู้วิกฤตให้ผ่านพ้นชีวิตแย่ๆไปให้ได้ แต่ด้วยนิสัยเกียจคร้าน แถมยังไม่ค่อยมีน้ำใจให้กับคนอื่นๆ ท่าทางจะยากที่โดราเอม่อนจะเปลี่ยนนิสัยเขาได้ แม้จะเกียจคร้านและไม่ค่อยอยากช่วยเหลือใคร แต่ก็เป็นเด็กที่มีสำนึกดีๆเหมือนกัน แถมยังมีความสามารถพิเศษแบบแปลกๆคือ เล่นพันด้ายและยิงปืนเก่ง และใฝ่ฝันจะเป็นเจ้าบ่าวของชิสึกะครับ

3.มินาโมโต้ ชิสึกะ

ตัวเอกหญิงของเรื่องนี้ เป็นเด็กที่ตรงข้ามกับโนบิตะแทบจะทุกอย่าง คือ ขยัน หมั่นเพียรและมีน้ำใจให้กับผู้อื่นๆ คอยตักเตือนโนบิตะและเพื่อนๆไม่ให้ทำเรื่องไม่ดีอยู่ตลอด…แต่ก็มีงาน อดิเรกแปลกๆก็คือ การอาบน้ำวันละหลายครั้ง รักสะอาดแบบสุดๆ แถมด้วยการเล่นไวโอลินที่ไม่เอาไหนเอาซะเลย (แต่ก็ไม่มีใครว่าเธอเรื่องนี้นนะ) ในอนาคตใหม่ของโนบิตะ เธอจะได้เป็นภรรยาของโนบิตะ ถ้าไม่โดน เดคิสึงิ แย่งไปซะก่อนล่ะนะ

4.โกดะ ทาเคชิ (ไจแอนท์)

เด็กชายร่างใหญ่ จอมเกเรประจำเรื่อง มีกำลังเยอะแต่ไม่ค่อยมีความเฉลียวซะเท่าไหร่…มีจุดเด่นที่ทุกคนต้องไม่ ลืมคือ เขาอยากเป็นนักร้องครับ แม้จะร้องเพลงได้เสียงเหมือนควายออกลูก (ห่วยสุดๆ) จนเพื่อนๆต้องเบือนหน้าหนี แต่ก็ยังบังคับให้เพื่อนๆฟังอยู่ดีแหล่ะ

5.โฮเนคาว่า ซึเนโอะ

เจ้าเปี๊ยกปากแหลม เป็นเด็กที่เกิดในบ้านที่มีฐานะดีมากๆ เลยชอบดูถูกคนอื่น(ที่มีฐานะด้อยกว่า) โดยเฉพาะโนบิตะที่เหมือนจะคอยจองล้างจองผลาญกันมาตลอด แต่ก็ไม่กล้าหือกับไจแอนท์ซะเท่าไหร่ แม้จะมีนิสัยน่าโดนเตะซักป้าบแต่บางครั้งก็มีเรื่องดีๆให้เราเห็นเหมือนกัน เพราะที่สำคัญเขารักครอบครัวของเขามาก

ซึ่งทั้ง 5 คน (จริงๆแล้ว 4 คนกับ 1 หุ่นยนต์) ก็ได้สร้างเรื่องราวให้เราอ่านมากมายหลายร้อยตอน และกลายเป็นการ์ตูนที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยไปในที่สุด ด้วยเนื้อหาที่มีคติสอนใจว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว หรือมีการแฝงคติอื่นๆที่เหมะสมแก่เยาวชนไว้อย่างเต็มเปี่ยม ไม่ว่าใครอ่านก็สามารถเข้าใจได้ในทันที แม้ว่าคุณฮิโรชิผู้สร้างสรรค์เรื่องตัวจริงจะเสียชีวิตไปนานแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีเหล่าทีมงานของคุณฮิโรชิคอยสานต่อเรื่องราวของโดราเอม่อนต่อไปอีก ซึ่งสังเกตุได้จากความนิยมทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งในญี่ปุ่นและในบ้านเรา แสดงให้เห็นถึงความโด่งดังในใจของทุกคนที่เคยเป็นเด็กมาก่อน เพราะไม่ว่าจะออกสินค้ามากี่แบบ ออกโทรทัศน์กี่ครั้ง มีVCDขายกี่ตอน ก็ยังมีให้ความสนับสนุนมาโดยตลอดแม้ว่า โดราเอม่อนจะถือกำเนิดมามากกว่า 30 ปีแล้วก็ตาม เรียกได้ว่าตราบเท่าที่เด็กๆยังชอบโดราเอม่อนอยู่ โดราเอม่อนก็จะไม่มีวันตายจากใจทุกคนครับ

บทความโดย DEXX-TEAM

ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB REWARDS CATALOG 2010

kudson.com ได้เข้าร่วมกับบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ในรายการแลกของรางวัล
สอบถามรายละเอียดการแลกที่ฝ่าย rewards ของธนาคารไทยพาณิชย์
SCB CALL CENTER 02-777-7777

หรือ

 http://www.scbcreditcard.com/product_rewards.aspx?curCat=3

ที่อยู่ในเล่ม SCB REWARDS CATALOG 2010  ระหว่าง เมษายน 2553 – เมษายน 2554 ภายใต้หัวข้อ  explore the world   page 48 – 49  โดยมีสินค้าที่เข้าร่วมรายการ ดังนี้

เกม NINTENDO DS Lite

CODE   83023
83,300 คะแนน  พิเศษ 56,000 คะแนน
or 33600 pts + 2300 baht

เครื่องเล่นเกมพกพาที่มี 2 จอ ของบริษัท นินเทนโด ออกแบบมาเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการเล่นเกม
จอภาพด้านล่างของ DS เป็นระบบสัมผัส มีไมโครโฟนในตัว สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครื่อง DS อื่นๆ  (เฉพาะตัวเครื่องเล่น ไม่มีแผ่นเกม)

The Salads Keychain Set   ตุ๊กตาพวงกุญแจ Set The Salads

ตุ๊กตาผ้า Set 5 ตัว จากการ์ตูน 3D Animation The Salads  ขนาด  Jaja  9x15x6 ซม. , Sasa  11x14x7 ซม. ,Momelon 9x15x7 ซม.

code : 83026  8200 pts. or

           5000 pts. + 300  baht

โมเดลอุลตร้าแมนเมบิอุส สูง 4 นิ้ว + Mebius Brace อุปกรณ์แปลงร่าง 

พระเอกในเรื่องอุลตร้าแมน เมบิอุส และอุปกรณ์แปลงร่างมีเสียง 4 เสียง มีแสงสีแดง ใช้ถ่าน AAA 2 ก้อน

code : 83027 13600 pts. or

8200 pts. + 500 baht

 
กันดั้ม ดับเบิ้ลโอ Virtue

หนึ่งใน Model Kits ชุดประกอบแผง โมเดลจากซีรีส์ กันดั้ม ดับเบิ้ลโอ

code : 83028  3300 pts. or

           2000 pts. + 200  baht
บาคุกัน : Bakugan Special Attack Elfin
เป็นตัวบาคุกัน พิเศษในการแข่งขัน มีพลังมากกว่าปกติ และสามารถป๊อปอัพเปลี่ยนค่าพลังได้ จากการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องดัง บาคุกันเวสโตรเอีย

code : 83029 2200 pts. or

1400 pts. + 100 baht

Trolley Bag กระเป๋าล้อลาก
ขนาด 16 นิ้ว เนื้อผ้าเป็นวัสดุไนลอน 420D สีน้ำเงิน ใช้เป็นกระเป๋าล้อลากหรือจะสะพายเป็นเป้ได้
code : 83030 สีน้ำเงิน อุลตร้าแมนแม็กซ์
8400 pts. or
5100 pts. + 400 baht

code : 83031 สีดำ มาสค์ ไรเดอร์ เดนโอ
8400 pts. or
5100 pts. + 400 baht

Remote Control Car : FlashDashDrift
รถบังคับวิทยุ ตราเพชร
สเกล : 1:32 ตัวโครงรถเป็นสีเมทาลิก ระยะบังคับ : 12 เมตร ระบบคำสั่ง : เดินหน้า, ถอยหลัง, เลี้ยวซ้าย, เลี้ยวขวา และหยุดอัตโนมัติ ความเร็ว : 2 เมตรต่อวินาที ขนาด 16 x 7.5 x 5 cm.
code : 83024 สีแดง
5000 pts. or
3100 pts. + 200 baht

code : 83025 สีเหลือง
5000 pts. or
3100 pts. + 200 baht

Citi Bank Rewards Catalogue 2009-2011

kudson.com ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมแลกของรางวัล
จากซิตี้แบงค์ในระหว่าง ธค.52 – มค.54 (เลื่อนเวลาแลกรางวัลออกไปจากที่แจ้งไว้ในเล่มถึง กย.53 เป็น มค. 54 )

บัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงค์ แลกของรางวัล ในหมวด  KIDS – Gadgets (สามารถดูจากเล่มหนังสือ Citi Rewards Catalogue 2009-2010 ได้ในหน้า 19-20

ช่องทางง่ายๆ ในการแลกของกำนัล
1. เว็บ www.citirewards.com (ตอนนี้ แลกผ่านเว็บใช้คะแนนน้อยกว่า แลกช่องทางอื่น สำหรับสินค้าตัวเดียวกัน)
2. ทางโทรศัพท์  citiphone banking 1588

มีสินค้าของ kudson.com ให้แลก 5  แบบ  คือ

รถแข่งตราเพชร : แฟลชแดชดริฟท์สายฟ้า (แดง)
Flash Dash Drift (Red)

สเกล 1:  32 ระยะบังคับ 12 เมตร ระบบคำสั่ง เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยว ซ้าย ขวา และหยุดอัตโนมัติ
คลื่นความถี่ 27 MHZ , 35 MHZ , 49 MHz, 27 E
ความเร็ว  2 เมตรต่อวินาที
ขนาด 16 x 7.5 x 5 Cm  ใช้ถ่าน AA 4 ก้อน

แลกทางโทร 1588 code 34308 :  5000 points หรือ 3000 points + 200 บาท
แลกทางเว็บ www.citirewards.com code 35308 :  4500 points หรือ 3000 points + 200 บาท

รถแข่งตราเพชร : แฟลชแดชดริฟท์สายฟ้า (เหลือง)
Flash Dash Drift

สเกล 1:  32 ระยะบังคับ 12 เมตร ระบบคำสั่ง เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยว ซ้าย ขวา และหยุดอัตโนมัติ
คลื่นความถี่ 27 MHZ , 35 MHZ , 49 MHz, 27 E
ความเร็ว  2 เมตรต่อวินาที
ขนาด 16 x 7.5 x 5 Cm  ใช้ถ่าน AA 4 ก้อน

แลกทางโทร code 34309 :  5000 points หรือ 3000 points + 200 บาท
แลกทางเว็บ  code 35309 :  4500 points หรือ 3000 points + 200 บาท

รถแข่งตราเพชร (รถกระบะ)

แลกทางโทร 1588 code 34307 :  5000 points หรือ 3000 points + 200 บาท
แลกทางเว็บ www.citirewards.com code 35307 :  4500 points หรือ 3000 points + 200 บาท

หุ่นโมเดล อุลตร้าแมนแม็กซ์


แลกทางโทร 1588  code 34306 :  4000 points หรือ 2000 points + 200 บาท
แลกทางเว็บ www.citirewards.com code 35306 :  3600 points หรือ 2000 points + 200 บาท

กันดั้มขงเบ้ง GUNDAM BB 308 KOUMEI

แลกทางโทร 1588  code 34305 :  4300 points หรือ 2300 points + 200 บาท
แลกทางเว็บ www.citirewards.com code 35305 :  3870 points หรือ 2300 points + 200 บาท

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณเปิ้ลที่ 02-7269686..7

Kudson.com PR news